annotatsiya-noveyshaya-istoriya-zapadnyih-ispovedaniy